0
Your Cart

Terms and Conditions / Kasutustingimused

English
Eesti

English

The use of this website is subject to the following terms of use:

The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.

Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.

Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services, or information available through this website meet your specific requirements.

This website contains material that is owned by or licensed to us. This material includes but is not limited to, the design, layout, look, appearance, and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.

All trademarks reproduced in this website that are not the property of, or licensed to, the operator are acknowledged on the website.

Unauthorized use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offense.

From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).

Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of Tallinn, Harjumaa, and Estonia.

Eesti

  Selle veebisaidi kasutamisel kehtivad järgmised kasutustingimused:

  Selle veebisaidi lehtede sisu on üldine teabeallikas ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel.  Sisu võidakse ette teatamata muuta.

  Meie ega ükski kolmas osapool ei anna mingit garantiid teabe ja materjalide täpsuse, õigeaegsuse, toimivuse, täielikkuse või sobivuse kohta teabe ja materjalide konkreetseks otstarbeks.  Te tunnistate, et selline teave ja materjalid võivad sisaldada ebatäpsusi või vigu ning me ei vastuta selliste ebatäpsuste või vigade eest kogu seaduse ulatuses.

  Selle veebisaidi, sealhulgas teabe või materjalide kasutamine on teie enda vastutusel, mille eest me ei vastuta.  Teie ainuvastutus on tagada, et sellel veebisaidil saadaolevad tooted, teenused või teave vastaksid teie konkreetsetele nõuetele.

  See veebisait sisaldab meile kuuluvaid või meile litsentsitud materjale.  Materjal hõlmab, kuid mitte ainult, disaini, paigutust, välimust ja graafikat.  Välja arvatud autoriõiguse teabe kohta, mille osaks on käesolevad kasutustingimused, on reprodutseerimine keelatud.

  Kõik sellel veebisaidil reprodutseeritud kaubamärgid, mis ei kuulu operaatorile ega ole litsentsitud, on veebisaidil tunnustatud.

  Veebilehe loata kasutamine võib kaasa tuua hüvitise nõude ja/või kriminaalkaristuse.

  Aeg-ajalt võib see veebisait sisaldada linke teistele veebisaitidele.  Need lingid on lisatud teie mugavuse huvides lisateabe saamiseks.  Lingid ei tähenda meiepoolset veebisaitide heakskiitu.  Me ei vastuta lingitud veebisaitide sisu eest.

  Selle veebisaidi kasutamisele ja sellega seotud vaidlustele kehtivad Tallinna, Harjumaa ja Eesti seadused.